Ochrana ovzduší

Nabízíme zajišťování povinností dle zákona o ovzduší a činnosti související :

 • kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky 
 • zajištění všech souhlasů a rozhodnutí dle platných právních požadavků 
 • zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší 
 • vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou 
 • zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší, souhrnné provozní evidence a REZZO 
 • zpracování dokumentů a hlášení pro orgány státní správy 
 • zastoupení společnosti při jednání se správními a kontrolními orgány činnými v úseku ochrany životního prostředí, včetně vypracování odborných podkladů pro tato jednání 
 • výkon pravidelné interní kontrolní činnosti v oblasti ochrany ovzduší, provádění písemných zpráv o zjištěných skutečnostech a v případě zjištění závad navržení nápravných opatření k jejich odstranění 
 • zpracování souboru technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdrojů znečišťování, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů 
 • vyjadřování se k nově zaváděným technologiím, popřípadě k úpravě technologických procesů z hlediska míry jejich škodlivosti na životní a pracovní prostředí 
 • odborné konzultace a poradenství

Služby v oblasti ochrany životního prostředí

Kontroly plnění legislativy ve Vaší firmě

Příprava povinné dokumentace Vaší firmy

Poradenské služby v oblasti ochrany životního prostředí

Účast při kontrolách státních orgánů

Plný outsourcing veškerých činností v souvislosti s ochranou ŽP

Příprava a certifikace dle ISO 14001

 

Postaráme se o Vás

Služby v oblasti BOZP a požární ochrany

Kontrola plnění požadavků v oblasti BOZP a PO

Příprava povinné dokumentace BOZP a PO pro Vaši firmu

Účast při kontrolách státních orgánů

Poradenské služby v rozsahu dle Vašich požadavků

Převzetí odpovědnosti a outsourcing v oblasti BOZP a PO

Postaráme se o Vás

Služby v oblasti procesního řízení

Příprava a zavádění systémů řízení kvality

Optimalizace firemních procesů

Hledání a návrhy úspor nákladů

Školení a vzdělávání zaměstnanců

Audity a certifikace systémů řízení kvality

Pomůžeme Vaší firmě růst

Služby kvality

Vizuální kontrola, třídění a přebírání výrobků/komponent dle předložených požadavků, značení dílů

Kontrola výrobků/komponent pomocí optických zařízení (mikroskopy, endoskopy, lupy)

Kontrola výrobků/komponent pomocí měřidel (komunální měřidla, speciální a další)

Kontrola výrobků/komponent pomocí přípravků

Zkoušení funkčnosti komponent

Vysoká kvalita je nutnost!

Služby pro Vaši firmu

Poradenství v oblasti dotací z EU

Vedení účetnictví a ekonomické poradenství

Poradenství v oblasti HR managementu

 

Komplexní služby pro Vaši spokojenost

Kontaktní formulář

*
*
*
*
*
Váš dotaz byl úspěšně odeslán. Děkujeme.