Nakládání s chemickými látkami a přípravky

 
Nabízíme zajišťování povinností dle zákona o nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky a činnosti související :
  • zpracování dokumentů dle požadavků právních předpisů 
  • zaškolení a školení pracovníků v oblasti nakládání s chemickými látkami a přípravky 
  • zpracování Koncepce nakládání s chemickými látkami a přípravky (směrnice) 
  • zpracování Písemných pravidel pro nakládání s chemickými látkami a přípravky 
  • zajištění výkonu činnosti osoby odborně způsobilé pro nakládání s chemickými látkami a přípravky 
  • vedení evidence chemických látek a přípravků dle platných právních požadavků 
  • zastoupení společnosti při jednání se správními a kontrolními orgány činnými v úseku ochrany životního prostředí, včetně vypracování odborných podkladů pro tato jednání 
  • výkon pravidelné interní kontrolní činnosti nakládání s chemickými látkami a přípravky, provádění písemných zpráv o zjištěných skutečnostech a v případě zjištění závad navržení nápravných opatření k jejich odstranění 
  • podávání informací o nových právních požadavcích a jejich zavádění do praxe 
  • odborné konzultace a poradenství

Služby v oblasti ochrany životního prostředí

Kontroly plnění legislativy ve Vaší firmě

Příprava povinné dokumentace Vaší firmy

Poradenské služby v oblasti ochrany životního prostředí

Účast při kontrolách státních orgánů

Plný outsourcing veškerých činností v souvislosti s ochranou ŽP

Příprava a certifikace dle ISO 14001

 

Postaráme se o Vás

Služby v oblasti BOZP a požární ochrany

Kontrola plnění požadavků v oblasti BOZP a PO

Příprava povinné dokumentace BOZP a PO pro Vaši firmu

Účast při kontrolách státních orgánů

Poradenské služby v rozsahu dle Vašich požadavků

Převzetí odpovědnosti a outsourcing v oblasti BOZP a PO

Postaráme se o Vás

Služby v oblasti procesního řízení

Příprava a zavádění systémů řízení kvality

Optimalizace firemních procesů

Hledání a návrhy úspor nákladů

Školení a vzdělávání zaměstnanců

Audity a certifikace systémů řízení kvality

Pomůžeme Vaší firmě růst

Služby kvality

Vizuální kontrola, třídění a přebírání výrobků/komponent dle předložených požadavků, značení dílů

Kontrola výrobků/komponent pomocí optických zařízení (mikroskopy, endoskopy, lupy)

Kontrola výrobků/komponent pomocí měřidel (komunální měřidla, speciální a další)

Kontrola výrobků/komponent pomocí přípravků

Zkoušení funkčnosti komponent

Vysoká kvalita je nutnost!

Služby pro Vaši firmu

Poradenství v oblasti dotací z EU

Vedení účetnictví a ekonomické poradenství

Poradenství v oblasti HR managementu

 

Komplexní služby pro Vaši spokojenost

Kontaktní formulář

*
*
*
*
*
Váš dotaz byl úspěšně odeslán. Děkujeme.