Implementace ISO 9001

Mezinárodní technická norma ISO 9001 stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti kvality své produkce a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu. Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.
 
Přínos zavedení systému managementu kvality pro organizaci:
· Udržení stálé vysoké úrovně výrobního procesu a tím i stabilní a vysoké kvality poskytovaných služeb a výrobků zákazníkům
· Možnost optimalizovat náklady – snížení provozních nákladů, snížení nákladů na nekvalitní výrobky, úspora surovin, energie a dalších zdrojů
· Pomocí efektivně nastavených procesů navyšovat tržby, zisk, tržní podíl a tím zvyšovat spokojenost vlastníků
· Díky poskytování vysoce kvalitní produkce možnost získání nejnáročnější zákazníky a možnost získání nových zákazníků s ohledem na zvyšování jejich spokojenosti
· Možnost účastnit se výběrových řízení o velké zakázky především ve státní správě
· Zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace
· Zlepšení pořádku a zvýšení výkonnosti celé organizace
· Zvýšení důvěry veřejnosti a státních orgánů
· Vytvoření systému pružně reagujícího na změny požadavků trhu, jednotlivých zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace (např. při zavádění nových technologií, organizačních změn apod.)

Služby v oblasti procesního řízení

Příprava a zavádění systémů řízení kvality

Optimalizace firemních procesů

Hledání a návrhy úspor nákladů

Školení a vzdělávání zaměstnanců

Audity a certifikace systémů řízení kvality

Pomůžeme Vaší firmě růst

Kontaktní formulář

*
*
*
*
*
Váš dotaz byl úspěšně odeslán. Děkujeme.