Ochrana životního prostředí

Rozsah těchto služeb si je možno zvolit na základě požadavků zákazníka od nejnižší úrovně - poradenství, až po nejvyšší úroveň, kdy za zákazníka, přebíráme odpovědnost za povinnosti spojené s ochranou životního prostředí. 

Níže uvedená nabídka nepokrývá veškeré možnosti nabízených služeb. Před uzavřením smlouvy o poskytování služeb v této oblasti je vždy u zájemce proveden výchozí audit, na jehož základě je písemně zpracována konkrétní, podrobně specifikovaná nabídka. 
 
V rámci ekologického outsourcingu nabízíme klientům:
 
Zastupování při jednání s orgány státní správy ve všech oblastech životního prostředí – ochrana vod, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, nakládání s chemickými látkami a ochrana přírody.
 
Zajištění praktických činností v oblasti ochrany ovzduší v souladu s obecně závaznými předpisy ČR a s ohledem na požadavky zákazníka – zpracování ročních hlášení, vedení evidence odpadů, zajištění měření emisí a laboratorních rozborů odpadních vod, výpočty poplatků a pod.pokynů pro bezpečnou manipulaci a další.
 
Poradenskou činnost ve věcech souvisejících s ochranou ŽP včetně předkládání návrhů opatření k efektivnějšímu provádění těchto činností s cílem maximálního zajištění efektivity nákladů klienta.
 
Vypracování základních dokumentů k zařízením, jejichž činnost souvisí s ochrannou ŽP dle požadavků platné legislativy – provozní a manipulační řády, havarijní plány, plán odpadového hospodářství, pokyny pro bezpečnou manipulaci s nebezpečnými CHLP a pod.
 
Včasné informování o změnách obecně závazných předpisů ČR a předkládání návrhů na provedení aktualizace interních předpisů v souladu těmito změnami.
 
Provádění kontrolní činnosti v technologických provozech klienta s písemným záznamem o zjištěných skutečnostech, provádění školení zaměstnanců včetně ověřování jejich znalostí.
 
V případě zájmu Vám rádi zašleme podrobnější reference o naší činnosti a připravíme podle zaslaných dispozic nebo na základě naší návštěvy nabídku „šitou přímo na míru“ podle potřeb a zaměření klienta.

Služby v oblasti ochrany životního prostředí

Kontroly plnění legislativy ve Vaší firmě

Příprava povinné dokumentace Vaší firmy

Poradenské služby v oblasti ochrany životního prostředí

Účast při kontrolách státních orgánů

Plný outsourcing veškerých činností v souvislosti s ochranou ŽP

Příprava a certifikace dle ISO 14001

 

Postaráme se o Vás

Kontaktní formulář

*
*
*
*
*
Váš dotaz byl úspěšně odeslán. Děkujeme.