Zpracování kompletní dokumentace BOZP resp. PO

V rámci těchto služeb Vám vypracujeme, po úvodní analýze (auditu) stávajícího stavu společnosti v oblastech BOZP a PO, kompletní dokumentace, kterou je povinna Vaše společnost vést a udržovat. To vše samozřejmě s ohledem na specifické činnosti a postupy Vašeho provozu.

Jde zejména o následující dokumenty:
 • Seznam pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících, hygienických a desinfekčních prostředků. 
 • Periody lékařských preventivních prohlídek zaměstnanců  
 • Směrnice o organizačním zajištění výchovy zaměstnanců k BOZP + soubor profesních školení, dle požadavků zákazníka. 
 • Směrnice o všeobecných pravidlech bezpečnosti a hygieny práce. 
 • Traumatologický plán a plán první pomoci organizace. 
 • Seznam zakázaných prací ženám, těhotným ženám a mladistvím. 
 • Školení o elektro zařízení pro zaměstnance bez el. kvalifikace, seznámené a poučené. 
 • Dopravně - provozní a přepravní řád firmy. 
 • Ochrana před alkoholismem a jinými toxikomániemi. 
 • Bezpečnostní a provozní pokyny pro technická zařízení - stroje, výrobní linky ... 
 • Dokumentace vyhledání rizik, včetně přijatých opatření k jejich eliminaci 
 • Návrh na kategorizaci prací 
 • Roční prověrky bezpečnosti práce

Služby v oblasti BOZP a požární ochrany

Kontrola plnění požadavků v oblasti BOZP a PO

Příprava povinné dokumentace BOZP a PO pro Vaši firmu

Účast při kontrolách státních orgánů

Poradenské služby v rozsahu dle Vašich požadavků

Převzetí odpovědnosti a outsourcing v oblasti BOZP a PO

Postaráme se o Vás

Kontaktní formulář

*
*
*
*
*
Váš dotaz byl úspěšně odeslán. Děkujeme.