Poradenské služby BOZP a požární ochrany

V rámci běžných poradenských služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany poskytujeme:

  • odborné poradenství a smluvní dozor ve firmě, se zjištěním skutečného stavu a vypracováním návrhů na opatření 
  • zajištění měření pracovního prostředí ve smyslu zpracovávání návrhu na kategorizaci prací, zastupování zákazníka při jednání s nadřízenými orgány 
  • pracovní úrazy – šetření, zjišťování zdrojů a příčin, evidence, registrace, odesílání záznamů, návrhy na opatření, odškodňování, zastupování zákazníka v případě vyšetřování ze strany IBP a jiných nadřízených orgánů 
  • předkolaudační prohlídky a zastupovaní firmy při kolaudačním řízení (zaprotokolování nedostatků předávající firmy), včetně zajištění vlastní rekolaudace 
  • doporučení a dodávka osobních ochranných pracovních prostředků, bezpečnostních a výstražných tabulek 
  • odborné poradenství při zpracovávání doložek BOZP při uzavírání smluv se subdodavateli a smluv o dílo 
  • sledování legislativního vývoje a aktuální přenos do dokumentace organizace 
  • účast a zastupování při státních dozorech IP309/2006 Sb.

Nad rámec těchto základních činností poskytujeme klientům poradenské služby v rozsahu dle jejich přání a potřeb. Počínaje specifickým jednorázovým poradenstvím až po kompletní vedení aktivit spojených s oblastí bezpěčnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany přímo u zákazníka.

Služby v oblasti BOZP a požární ochrany

Kontrola plnění požadavků v oblasti BOZP a PO

Příprava povinné dokumentace BOZP a PO pro Vaši firmu

Účast při kontrolách státních orgánů

Poradenské služby v rozsahu dle Vašich požadavků

Převzetí odpovědnosti a outsourcing v oblasti BOZP a PO

Postaráme se o Vás

Kontaktní formulář

*
*
*
*
*
Váš dotaz byl úspěšně odeslán. Děkujeme.