Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana

Rozsah těchto služeb si je možno zvolit na základě požadavků zákazníka od nejnižší úrovně - poradenství, až po nejvyšší úroveň, kdy za zákazníka, přebíráme odpovědnost za povinnosti spojené s bezpečností a ochranou zdraví při práci a v oblasti požární ochrany.  

Níže uvedená nabídka nepokrývá veškeré možnosti nabízených služeb. Před uzavřením smlouvy o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce je vždy u zájemce proveden výchozí audit, na jehož základě je písemně zpracována konkrétní, podrobně specifikovaná nabídka. 
 
V rámci služeb v oblasti BOZP nabízíme klientům také:
  • výkon činnosti odborně způsobilé osoby v zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 z.č.309/2006 Sb. v platném znění
  • výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích podle §14 a 18 z.č. 309/2006 Sb. v platném znění
  • výkon činnosti odborně způsobilé osoby v PO podle §11 z.č. 133/1985 Sb. v platném znění
Všichni naši pracovníci jsou odborníci na příslušných pozicích s mnohaletými praktickými zkušenostmi.

Služby v oblasti BOZP a požární ochrany

Kontrola plnění požadavků v oblasti BOZP a PO

Příprava povinné dokumentace BOZP a PO pro Vaši firmu

Účast při kontrolách státních orgánů

Poradenské služby v rozsahu dle Vašich požadavků

Převzetí odpovědnosti a outsourcing v oblasti BOZP a PO

Postaráme se o Vás

Kontaktní formulář

*
*
*
*
*
Váš dotaz byl úspěšně odeslán. Děkujeme.